PRIVACY POLICY


GDPR

De AVG-wetgeving (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming) vereist dat persoonlijke gegevens verwerkt worden in overeenstemming met onderstaande principes rond data bescherming.
Ketel Service (KTLS) voldoet aan de regels en principes van deze wetgeving:

Persoonlijke gegevens zullen correct en rechtmatig worden verwerkt Persoonlijke gegevens worden verzameld door gekwalificeerd personeel die, namens Ketel Service (KTLS), diensten verrichten Persoonlijke gegevens moeten adequaat, relevant en niet overdreven zijn in verhouding tot het doel of de doelen waarvoor ze worden verwerkt Persoonlijke gegevens moeten nauwkeurig zijn en waar nodig worden bijgewerkt. U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens of deze te laten corrigeren Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de rechten van betrokkenen, door middel van het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens worden verwijderd Persoonlijke gegevens moeten veilig worden bewaard en passende maatregelen moeten worden genomen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking van gegevens en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van gegevens Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derde landen of partijen, tenzij er voldoende bescherming van de persoonsgegevens is Persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan derden, regelgevende instanties, overheid, auditors en zorg-gerelateerd personeel, zoals vereist voor de voorbereiding en uitvoering van een zorgtraject of andere diensten Persoonlijke gegevens worden bewaard volgens de toepasselijke wetgeving Voor bijkomende vragen of opmerkingen, alsook voor aanvragen tot toegang of wijzigingen van persoonlijke gegevens, kunt u hier bij Ketel Service (KTLS) contact opnemen met ons


Privacy

Persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft door u in te schrijven als sollicitant of om informatie aan te vragen worden door ons bewaard. Deze informatie wordt gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en u optimaal van dienst te kunnen zijn. Ze wordt nooit aan derden doorgegeven.


Foto’s

Op de foto’s van onze website staan soms personen, altijd zonder naam. Wij gebruiken de naam alleen met toestemming van de betrokkene of zijn wettelijke vertegenwoordiger. Wanneer u zich op een van deze foto’s zou herkennen en deze afbeelding niet passend zou vinden, kunt u ons vragen om deze foto te verwijderen.